Kategoriler
Büyüler

Süryani Büyüsü

Süryani büyüsü, ak büyü grubunda olan büyü hayırlı ve selamet içeren bir büyüdür. Kara büyülerle karıştırılmaması gereken bir büyüdür.

Çok eski büyü gizli dualar ve sırlarla doludur. Halk arasında yaygın olan kötü etkilere sahip büyü değildir. Aşk, bağlılık, bolluk ve bereket için yapılır.

Ayırma ve soğutma büyüleriyle karıştırılmaması gerekir. Bu büyü Süryani ilimlerini ve Aramca dilini bilen uzman medyum hoca tarafından yapılır. Halk arasında yanlış bilinen bilgi yeterli düzeyde olmayan medyumlar tarafından yapılan uygulamalara aittir.

Süryani Büyüsü Nedir?

Süryani büyüsü nedir sorusunu merak edenler bu büyü hakkında oldukça yanlış bilgilere sahiptir. Süryani büyüleri çok eski kadim zamanlardan günümüze kadar gelen güçlü etkileri olan bir büyüdür.

Süryani halkı tarafından yapılan bu büyü Süryani papazlar tarafından şifa amacıyla insanlara umut olmak için yapılmaya başlanmıştır.

Daha sonra Süryani alimler tarafından yaygınlaşan büyü zor durumda olan kişilere yardım, iyilik ve hayır için yapılmaya devam etmiştir.

Süryani Büyüsü Nasıl Yapılır?

Süryani büyüsü nasıl yapılır sorusunun cevabı kişiye özel bilgilerle ve özel ritüellerle yapılır. Büyü yaptıran ve büyü yapılacak kişilerin isim ve soy bilgileri, kendilerine ait resimler gerekir. Süryanice dini kitap ve bu kitabı okuyabilen medyum tarafından yapılır.

Kişi resimlerinin üzerine safran mürekkebi ile karıştırılmış ayin suyuyla, niyet ve kişi bilgileri yazılır. Kişilerin resimleri kırmızı ibrişimle birbirine bakacak şekilde dikilir. Önce aynı yöne 7 düğüm atılır. Her düğüm atılırken dini kitaptan ilgili gizli dualar okunur.

Süryani Büyüsü Nasıl Yapılır?

Her okunan dua büyü için gerekli olan tılsımın kilidini açar. 7 düğüm atıldıktan sonra düğümün ortasından yana doğru haç yapacak şekilde dualarla 7 düğüm daha atılır. Her atılan düğümde varlıklar davet edilir.

Okuma bittikten sonra kutsal şaraba batırılmış resimler 7 gün boyunca toprak altına gömülür ve her gün okuma yapılır. Süre sonunda resimler yakılarak külleri akan dereye veya denize atılarak işlem bitirilir. Bu işlemlerin çok özenle ve bilinçle yapılması gerekir. Eğitimli ve tecrübe sahibi medyum hoca tarafından yapılması gerekir.

Süryani Büyüsü Nasıl Bozulur?

Süryani büyüsü nasıl bozulur sorusunun cevabı bu işin uzmanı Medyum Fersude Hoca’dır. Derin ilmi bilgi ve deneyim gerektiren bu büyü usulünce ve sırlarına vakıf olamadan yapıldığı zaman, etkisi olmadığı gibi boşa düşebilen varlıklar ve tılsımlar kontrolsüzce yapana zarar verebilir.

Sırlar dünyasına ait büyülerin mutlaka bu işin inceliklerine ve tüm detaylarına hâkim olan uzmanları tarafından yapılmalıdır.

Süryani büyüsünün bozulma işlemleri için Aramca diline tam hâkim olunması, dini kitaptaki şifrelerin çözülebilmesi ve karşılık gelen duaların okunarak tılsımların kilitlerinin kapatılması gerekir.

İşlemlerin tersinden yapılarak varlıklara verilen görevlerin azledilmesi ve kişilere koruma yapılarak tamamlanması şarttır. Yeterli olmayan kişiler bozma işlemlerini eksik yaptığı takdirde büyünün etkisi devam eder. Zaman ve emek boşa harcanır.

Süryani Büyüsünü Kim Yapar?

Süryani büyüsünü kim yapar konusu büyü yaptırmak isteyen kişiler tarafından araştırılmaktadır. Süryani büyüleri çok eski ve çok gizli uygulamalar içeren herkes tarafından tam olarak bilinemeyen ve uygulanamayan bir büyüdür.

Bu büyünün sırları alimlerden feyz ve el alan medyumlardan aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır. Bu sıralama dışında kalan kişilerin, büyünün sırlarını bilmesine imkân yoktur. Bu büyü sadece yetkin eğitime sahip, ihtisas ve icazet sahibi uzman medyumlar tarafından yapılabilir.

Yeterli bilgi, tecrübe ve eğitime sahip olmayan kişilere yaptırıldığında boşa umut, zaman ve para kaybı yaşanmaktadır. Kişilerin büyülere, medyumlara ve etkilerine olan inanışları değişmekte ve umut bekleyen kişilere fayda olamamaktadır.

Büyülerin güvenilir ve gerçek uzman medyumlara yaptırılması gerekir. Süryani büyülerini yaptırmak isteyen kişilerin medyum hocadan yardım istemesi gerekir. Medyum hoca sıkıntılı olan kişilere, yardım isteyenlere elinden gelen yardımı yapar.

Süryani Büyüsü Evde Yapılır mı?

Süryani büyüsü evde yapılır mı sorusunun net olarak hayır şeklinde cevaplanır. Süryani büyüleri diğer büyülerden farklı olarak çok özel uygulama ve sırlar içerir. Süryani ilminin en önemli büyüsünün yapılabilmesi için Aramca bilmek, dini kitabı okuyabilmek, kitap içindeki sır şifrelerini çözebilmek gerekir.

Uygulaması kadar duaları da değişik ve gizli olan bu büyü, uzman ve bu konuda eğitimli olmayan kişiler tarafından bilinebilmesi ve yapılabilmesi imkânsızdır.

Süryani Büyüsü Evde Yapılır mı?

Kişiler bilmedikleri veya yarım yamalak eksik öğrendikleri bilgilerle büyü işleriyle uğraşmamalıdır. Büyüler bilinmeyen evrene ait sırlarla kaplı özellikler içerir.

Varlıkların ve tılsımların yapıcı gücü kadar insanlara zarara verebilecek yıkıcı ve yakıcı güçleri de bulunur. Yanlış uygulamalar bu güçlerin başıboş kalmasına neden olabilir. Süryani büyüsü ve her büyü uzman medyum tarafından yapılaması, kişiler için daha hayırlıdır.

Süryani Büyüsü Belirtileri

Süryani büyüsü belirtileri kısa sürede görülmeye başlar. Yapılış süresi sonunda kişilerde görülen belirtiler:

  • Büyü yapılan kişi yaptıran kişiye büyük bir bağla bağlanır.
  • Kuvvetli ve büyük bir aşk doğar.
  • Kişiler için en önemli olay birliktelikleri ve sevgileri olur.
  • Bu sevgi için herkesi karşılarına alırlar.
  • Büyü yapıldıktan sonra sevgiyi ve gücünü görenler hak vererek destekler.
  • Bu büyü yapılan kişiler ömür boyu birbirine bağlı kalır.

Süryaniler hakkında bilgiler: https://islamansiklopedisi.org.tr/suryaniler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir